Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers wordt gerespecteerd.  Wij willen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Hoe de scholen en wij omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn, wat voor afspraken wij maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van oo-emmen.nl
Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de GMR vastgesteld.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden