De GMR

De GMR vertegenwoordigt alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen. Momenteel zijn dat 30 scholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs.
De GMR is een orgaan voor inspraak van ouders en leerkrachten op het gebied van schooloverstijgende zaken. Dat houdt in dat de GMR zich vooral bezig houdt met die onderwerpen die alle scholen aangaan.
Alle zaken op schools niveau worden als het goed is binnen eigen school mr besproken en afgehandeld.
Het kan best zijn dat u als school mr tegen zaken aanloopt waarvan u vindt dat deze binnen de GMR ook eens aan de orde zouden moeten komen. Graag vernemen wij dat dan van u.
Wij gaan er dan wel vanuit dat u zelf al een afweging heeft gemaakt of het wel zaken betreft die met medezeggenschap te maken hebben.
Per school is er iemand van het personeel of ouders gekozen als GMR afvaardiging. Er zijn dus totaal 32 GMR leden. Wie dat exact zijn kunt u zien onder ‘leden’

Binnen de GMR werken we met expertise groepen. We hebben momenteel  5 expertise groepen samengesteld. Te weten:

  1. Personeel / HRM
  2. Onderwijs en leerling
  3. Financiën / huisvesting
  4. Communicatie / juridisch
  5. Themagroep

In iedere expertisegroep zit een aantal GMR leden, eventueel aangevuld met een externe deskundige, die zich buigen over een specifiek onderwerp dat behandeld wordt binnen de GMR.

We hebben voor expertisegroepen gekozen, omdat het de besluitvorming effectiever en beter maakt. Door kennis in een expertisegroep op te bouwen en versterken kan de GMR richting het bevoegd gezag goed onderbouwde adviezen verstrekken en al dan niet gefundeerde instemming geven op een voorstel van het bevoegd gezag.


Altijd met als einddoel het basisonderwijs in de gemeente Emmen op hoog niveau en financieel gezond te houden.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden